Prowadzone przez nas konsultacje mają charakter kompleksowy. Na podstawie wywiadu, analizy przyniesionych wyników badań (np. RTG, USG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny) oraz wyników przeprowadzonych testów diagnostycznych i badań palpacyjnych oceniamy aktualny stan pacjenta i możliwośći rehabilitacji danego schorzenia.